Trädgårdsodling vid Orangeriet

Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen är bildad i syfte att förvalta den gemensamma egendomen Skebo Orangeri samt skapa en möjlighet till att bedriva egen trädgårdsodling på den mark Orangeriet förfogar över.

Tanken är att föreningens medlemmar skall driva etableringen av trädgårdsverksamheten och en upprustning av Orangeriet som i huvudsak skall finansieras av EU-medel och medlemsavgifter. Till en början kan föreningen ta emot ett 20 tal medlemmar som samtliga kan erbjudas odlingslott samt tillgång till de planerade växthusen.

Den styrelse som bildas av medlemmarna har i uppgift att sedan utforma renoveringsplaner och fastställa policy för medlemskap etc.Roslagsföretag i samverkan


Roslagsföretag i samverkan
Skebo Country Club

Jakt

Ridning

Trädgård

Spa

Skidor

Tennis