Jakt på Skebo Herrgård

Du får tillgång till jaktmarker över 1100 ha som ligger i ett skifte endast några minuters promenad från din tomtgräns.

Jakten bedrivs genom en jaktklubb till vilken du som tomtägare har ett medlemskap i. Antalet möjliga medlemmar i klubben är högst 14 stycken. De sex första tomtköparna erhåller ett gratis medlemskap i jaktlaget med rätt till jakt på gården.

Klubben har rätt till jakt på ett skifte om ca 1100 ha. Marken sträcker sig ner mot Skebobruk längs ett långsmalt vattendrag, se bild nedan. Viltförekomsten är god. Avskjutningen av rådjur ligger runt 15 djur per år, älgstammen är stabil och den årliga tilldelningen varierar mellan 2+2 till 3+3.

På fastigheten finns ett hjorthägn om ca 130 ha. I hägnet råder bestämda avskjutningsregler. På nordvästra delen av marken dominerar storskog. I sydost är marken bruten, åker, betesmark varieras med skog om vartannat. Här är småviltjakten som bäst. Klubbens jakt leds av gårdens jägare som gärna visar dig runt på markerna.

Roslagsföretag i samverkan


Roslagsföretag i samverkan
Skebo Country Club

Jakt

Ridning

Trädgård

Spa

Skidor

Tennis